Regulamin

Administracja Ligi

Olgierd Strzelczyk (MrOnil)
Maciej Linowski (maclin)
Dominik Stolarek (chiken)
Arkadiusz Ograbisz (aroslaw46)
Damian Szabunia (DeMiaNN)
Jakub Tomczyk (Kunanh)

1. Ogólne

1.1 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zaangażowanie w LPF. Udział w Lidze wiąże się ze znajomością oraz akceptacją regulaminu w całości.               

1.2 Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Na Discordzie kierowcy zostaną poinformowani o zmianach.

1.3 Informacje o lidze dostępne są na stronie oraz Discordzie Ligi. Komunikaty będą odpowiednio oznaczane, a obowiązkiem każdego jest obserwowanie ich.

1.4 Komunikacja odbywa się na Discordzie.

1.5 W przypadku problemów ze zrozumieniem regulaminu lub ewentualnych zmian prosimy o kontakt.

1.6 Uczestnicząc w LPF uczestnik zgadza się na wykorzystanie materiałów z nim związanych w celach marketingowych.

2. Sesja wyścigowa

2.1 Wyścigi odbywają się według terminarza startów dostępnego na stronie.

2.2 Kierowcy mają obowiązek pojawić się na discordzie oraz w sesji minimum 5 minut przed planowanym startem wyścigu.

2.3 Wyścig rozpoczyna się o godzinie 20:30. Administracja może zmienić godzinę rozpoczęcia wyścigu odpowiednio wcześnie informując kierowców.

2.4 Nie przewidujemy opóźnienia startu sesji ze względu na nieobecność kierowcy.

2.5 Kierowca ma prawo dołączyć w trakcie kwalifikacji, jeśli gra umożliwi mu start.

2.6 W trakcie sesji kierowca jest zobowiązany do używania swojego oficjalnego pseudonimu. Start z nickiem niezgodnym z tabelą może zostać uznany przez administrację za nieważny.

2.7 Gotowość w sesji zaznaczamy tylko kiedy koordynator/administrator na to pozwoli.

2.8 W przypadku problemów technicznych związanych z sesją tzn. zglitchowana zmiana gospodarza lub całkowita desynchronizacja wyścig może zostać przerwany.

2.8.1 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało mniej niż 50% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to cała sesja zostaje powtórzona natychmiast lub w wyznaczonym przez głosowanie terminie.

2.8.2 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało więcej niż 50% ale mniej niż 75% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to wyścig zostaje uznany za ukończony, jednak zawodnikom zostaje przyznana połowa punktów, uwzględnionych w punkcie 5.1

2.8.3 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało co najmniej 75% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to wyścig zostaje uznany za ukończony, a zawodnikom przyznana zostaje pełna liczba punktów, uwzględniona w punkcie 5.1

3. Ustawienia sesji wyścigowej

Platforma: PC Steam
Gra: F1 2020

Ustawienia ogólne:
Tryb gry: Nierankingowy
Bolidy : Oficjalne F1 2020
Rodzaj Treningu : Brak
Kwalifikacje : Krótkie kwalifikacje tj. 18 minut.
Długość wyścigu : 50%
Rozpoczęcie wyścigu : Manualne
Okrążenie formujące : Włączone
Pogoda : Dynamiczna (z możliwością ustawienia przez administrację)
Czas : Oficjalny
Poziom kierowcy SI : 50
Osiągi samochodów : Równe
Reguła Parku Zamkniętego : Włączona
Kolizje : Włączone
Uszkodzenia pojazdu : Pełne
Własne ustawienia bolidu : Włączone
Samochód Bezpieczeństwa : Włączony
Zasady i flagi : Włączone
Ograniczenia ścinania zakrętów : Rygorystyczne

Asysty:
Split 1 – Wyłączone wspomaganie hamulca, wyłączone asysty pit lane’u, średnia trakcja, manualna skrzynia biegów, wyłączone wspomaganie ERS, DRS i paliwa.
Split 2 – Wyłączone wspomaganie hamulca, wyłączone asysty pit lane’u, średnia trakcja, automatyczna skrzynia biegów, wyłączone wspomaganie ERS, DRS i paliwa.
Split 3 – Wyłączone wspomaganie hamulca, wyłączone asysty pit lane’u, pełna trakcja, automatyczna skrzynia biegów, włączone wspomaganie ERS, DRS i paliwa.

4. Komunikacja

4.1 Wszelkie sprawy organizacyjne są przekazywane na Discordzie LPF.

4.2 Kierowcy mają obowiązek stawić się się na kanale głowowym #🏆Liga maksymalnie na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem sesji.

4.3 Podczas wyścigu kierowcy mają obowiązek przebywać na kanale głosowym swojego zespołu na Discordzie Ligi Parc Fermé.

4.3.1 Przebywanie na kanale głosowym innego zespołu jest surowo zabronione.

4.4 Zabroniona jest współpraca międzyzespołowa, polegająca na udzielaniu sobie szczegółowych informacji dotyczących strategii, wyścigu, a także zamiana pozycji na torze przez kierowców różnych zespołów.

4.5 W przypadku nieobecności na Discordzie jednego z kierowców, pojedynczy zawodnik może dołączyć do kanału głosowego innego zespołu, pod warunkiem wyrażenia ich zgody.

4.6 Kierowca może wyznaczyć swojego inżyniera wyścigowego. Kierowcy z różnych Splitów mogą wyznaczyć tego samego inżyniera.

4.6.1 Wykorzystywanie uprawnień w celu wejścia na kanał głosowy innego zespołu w trakcie wyścigu jest zabronione i będzie surowo karane.

5. Klasyfikacja punktowa

5.1  Punktacja:

  • 1. miejsce – 25 pkt
  • 2. miejsce – 18 pkt
  • 3. miejsce – 15 pkt
  • 4. miejsce – 12 pkt
  • 5. miejsce – 10 pkt
  • 6. miejsce – 8 pkt
  • 7. miejsce – 6 pkt
  • 8. miejsce – 4 pkt
  • 9. miejsce – 2 pkt
  • 10. miejsce – 1 pkt

+ Najszybsze okrążenie wyścigu – 1 pkt (warunkiem otrzymania jest skończenie wyścigu na punktowanej pozycji)

5.2  Aby kierowca został sklasyfikowany musi przejechać 90% dystansu wyścigu.

5.3  Duch kierowcy nie jest uwzględniany w wynikach. Moment, w którym kierowca opuszcza sesję jest równoważny z nieukończeniem wyścigu. Wyjątkiem jest powrót i ukończenie wyścigu.

6. Kary i zasady

6.1  Rozpatrywaniem skarg zajmuje się wyznaczone osoby (ranga sędzia) spoza splitu, którego dotyczy skarga.

6.2  Przewinienia niezauważone przez grę mogą zostać rozpatrzone przez sędziów, którzy mają prawo dodać karę przesunięcia o określoną ilość pozycji lub dodanie 3, 5 lub 10 sekund do czasu końcowego.

6.3  Opuszczenie sesji wyścigu w inny sposób niż w pit lane jest zabronione, pod karą wykluczenia z kwalifikacji do następnego wyścigu.

6.4  Zabronione jest używanie funkcji ,,Powrót na tor”.

6.5 Wykorzystywanie błędów gry jest zabronione i będzie surowo karane.

6.6 Kierowca ma obowiązek wykonania kary wykluczenia z kwalifikacji w pierwszym wyścigu, w którym się pojawi.

6.7 W przypadku zaistnienia sprawy niezapisanej w Regulaminie Administracja ma prawo postąpić tak, jak uzna za stosowne.

6.8 Kierowca może zostać wpisany na czarną listę, co skutkuje zakazem występów w obecnym oraz kolejnym sezonie.

7. Rodzaje kar

7.1 Kara sekundowa – dodawana do końcowego czasu wyścigu w którym wydarzył się incydent. 

7.2 Punkty karne – nadawane wraz z karami czasowymi bądź osobno.

7.2.1 Otrzymanie 8 punktów karnych skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji oraz ostrzeżeniem

7.2.2 Każde ostrzeżenie zmniejsza limit punktów karnych skutkujących wykluczeniem z oraz ostrzeżeniem kwalifikacji o 1. Przykładowo – pierwsze ostrzeżenie gracz otrzymuje po 8 punktach karnych, drugie ostrzeżenie gracz otrzymuje po 7 punktach karnych itd

7.2.3 Do momentu otrzymania 1 ostrzeżenia punkty karne usuwane są po siedmiu wyścigach.

7.2.4 Otrzymanie 4 ostrzeżeń może skutkować usunięciem z ligi

7.2.5 Otrzymanie kary wykluczenia z kwalifikacji oznacza kategoryczny zakaz wyjazdu na tor podczas ich trwania.

7.3 Dyskwalifikacja z wyścigu – otrzymywana za rażące zachowanie i dotycząca przejechanego wyścigu

7.4 Dyskwalifikacja z całego sezonu – rażące zachowania.

7.5 Niestosowanie się do nakładanych kar może skutkować wykluczeniem z ligi.

8. Skargi

8.1  Kierowca ma prawo do wniesienia skargi na sytuację, która według niego nie była zgodna z regulaminem oraz z zasadami jazdy po torze. Skargi składane są na kanale tekstowym #Skargi na oficjalnym Discordzie LPF.

8.1.2 Odwołania składane są na kanale tekstowym #Skargi na oficjalnym Discordzie LPF, z użyciem funkcji “Kopiuj link z wiadomością” na skardze od której pisane jest odwołanie.

8.1.3 Skargi wrzucane razem z dłuższym materiałem (np. zapis całego wyścigu na YouTube) muszą posiadać w linku odnośnik do konkretnego momentu, z ang. timestamp. Skargi nie posiadające takiego odnośnika mogą zostać nierozpatrzone.

8.2 Kierowca może zgłosić skargę do 24 godzin od momentu zakończenia wyścigu.

8.3 Administracja ma 48h na rozpatrzenie skargi od momentu zakończenia ich składania.

8.4 Kierowca może wnieść odwołanie od werdyktu. Może to uczynić do 12h od ogłoszenia werdyktu przez administrację.

8.5 W przypadku jakichkolwiek prób wpływania na decyzję sędziów, dana skarga lub odwołanie zostanie odrzucone a gracz otrzyma ostrzeżenie.

9. Zachowanie publiczne

9.1 Mile widziane jest promowanie Ligi na różnych Social Mediach.

9.2 Niedopuszczalne jest obrażanie jakiegokolwiek uczestnika Ligi.

9.3 Publiczny wulgarny stosunek może wiązać się z wykluczeniem lub zawieszeniem kierowcy w startach.

10. Nieobecność

10.1 Kierowca ma obowiązek zgłosić swoją planowaną nieobecność, bez podawania przyczyny. Nieobecność zgłaszamy na kanale tekstowym ,,Nieobecność”. Kierowca może zgłosić swoją nieobecność maksymalnie do godz. 15:00 w dniu wyścigu.

10.2 Niezgłoszenie nieobecności skutkuje 4 punktami karnymi. Zgłoszenie nieobecności po terminie (15:00 w dniu wyścigu) skutkuje 2 punktami.

10.3 Częste nieobecności skutkują wykluczeniem kierowcy ze startów. Po 6 nieobecnościach w sezonie gracz zostaje automatycznie wykluczony z ligi.

10.4 W sytuacjach nagłych Administracja ma prawo rozpatrzeć zgłoszoną nieobecność do startu wyścigu.


Zasady jazdy

1. Zasady ogólne

1.1. Kierowcy zobowiązani są zachować kulturę podczas wyścigu.

1.2. Celowe rozbijanie się jest zabronione.

1.3. Samosąd na torze jest zabroniony.

1.4. Za utrudnienie wykonywania okrążenia kwalifikacyjnego podczas sesji kwalifikacyjnej kierowca może być ukarany punktami karnymi.

1.5. Wjeżdżając na tor z alei serwisowej lub zjeżdżając do niej, kierowcy muszą zachować ostrożność i być przygotowanym do ustąpienia miejsca kierowcom już na torze się znajdującym.

1.6. Za przekroczenie ciągłej linii przy wjeździe oraz wyjeździe z alei serwisowej kierowca może zostać ukarany punktami karnymi i/lub karą czasową.

1.7. Zabronione jest nagłe, nieuzasadnione hamowanie podczas jazdy. Każdy spowodowany z tego powodu wypadek będzie surowo karany.

1.8. Wszystkie manewry wyprzedzania muszą odbywać się na torze (pomiędzy białymi liniami symbolizującymi granice toru). Nie więcej niż dwa koła mogą znajdować się poza torem w momencie wyprzedzania.

1.9. Za niestosowne zachowanie podczas okrążenia formującego (wyprzedzanie, niebezpieczna jazda, kolizja) kierowca może zostać ukarany punktami karnymi i/lub karą czasową.

2.0. Wszelkie przejawy niesportowego zachowania mogą spotkać się z karą dyskwalifikacji z danego wyścigu.

2.1 Omawiane w kolejnych punktach stwierdzenia oznaczają: bolid poprzedzający – bolid z tyłu, bolid wiodący – bolid z przodu

2.2. Omawiana w kolejnych punktach “znacząca część bolidu poprzedzającego” stanowi przynajmniej przednie skrzydło bolidu poprzedzającego.

2. Proste

2.1. Samochód jadący na prostej ma prawo do wykorzystania całego dostępnego toru, mieszcząc się pomiędzy białymi liniami.

2.2. Kierowca broniący się ma prawo do wykonania jednego ruchu na prostej, w dowolnym kierunku z zastrzeżeniem, że nie będzie to ruch nagły i obok niego nie znajduje się znacząca część bolidu poprzedzającego go.

2.3. Zabronione jest wykonywanie więcej niż jednego ruchu. Zachowanie takie określane zostaje jako weaving (z ang. falowanie), które będzie surowo karane.

2.4. Jeżeli dwa bolidy jadą obok siebie, tj. znacząca część bolidu poprzedzającego znajduje się na wysokości tylnej osi bolidu wiodącego, kierowca z przodu jest uprawniony do wykonania jednej zmiany kierunku w celu obrony pozycji z zastrzeżeniem, że nie będzie to ruch nagły, a także z zachowaniem miejsca dla samochodu poprzedzającego.

2.5. Kierowca z przodu ma prawo do nieznacznej korekcji swojego toru jazdy (więcej niż jeden ruch) jeżeli jest to wymagane do bezpiecznego pokonania np. łuku.

3. Strefy hamowania oraz strefy skrętu

3.1. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nagłych zmian kierunku w strefie hamowania do zakrętu, dozwolona jest jednak nieznaczna korekcja toru jazdy, z zastrzeżeniem, że w przypadku takiego powrotu na linię wyścigową należy zostawić miejsce na szerokość jednego bolidu pomiędzy bolidem, a krawędzią toru.

3.2. Jeżeli znacząca część bolidu poprzedzającego znajduje się na wysokości tylnej osi bolidu wiodącego kierowca broniący ma obowiązek zostawienia miejsca pomiędzy białymi liniami na torze, przynajmniej na szerokość jednego bolidu.

3.3. Zabronione jest jakiekolwiek wypychanie bolidu atakującego/broniącego poza tor.

3.4. Samochód poprzedzający musi zachować należytą ostrożność aby nie spowodować kolizji z samochodem wiodącym.

4. Wierzchołki zakrętów

4.1. Do wierzchołka zakrętu ma prawo kierowca który wypracował sobie należytą przewagę tzn. znacząca część bolidu poprzedzającego znajduje się przynajmniej na wysokości tylnej osi bolidu wiodącego.

4.2. Ataki przeprowadzane bez wypracowanej przewagi tzw. dive-bomb, nie są zabronione jednak w przypadku jakiegokolwiek incydentu to kierowca atakujący ponosi całkowitą odpowiedzialność.

4.3. Atakowanie po wewnętrznej zakrętu:

4.3.1. Jeżeli zbliżając się do wierzchołka zakrętu, bolid po wewnętrznej znajduje się przynajmniej w połowie dlugości bolidu po zewnętrznej jest uprawniony do miejsca w wierzchołku. W przypadku kolizji winę za zajście poniesie bolid po zewnętrznej.

4.3.2. Jeżeli zbliżając się do wierzchołka zakrętu, bolid po wewnętrznej znajduje się mniej niż w połowie długości bolidu po zewnętrznej nie jest uprawniony do miejsca w wierzchołku. Jest zobligowany do odpuszczenia aby umożliwić kierowcy po zewnętrznej swobodny przejazd. W przypadku kolizji winę za zajście poniesie bolid po wewnętrznej.

4.4. Atakowanie po zewnętrznej zakrętu:

4.4.1 Jeżeli na wyjściu z zakrętu bolid po zewnętrznej jest przynajmniej w połowie długości bolidu po wewnętrznej , to kierowca znajdujący się po wewnętrznej jest zobligowany do zostawienia miejsca na torze bolidowi po zewnętrznej.

4.4.2. Jeżeli na wyjściu z zakrętu bolid po zewnętrznej jest mniej niż w połowie długości bolidu po wewnętrznej , to kierowca znajdujący się po zewnętrznej jest zobligowany do odpuszczenia gazu i zostawieniu miejsca bolidowi po wewnętrznej.

4.5. W przypadku ataku typu switch-back, np. atak z zewnętrznej do wewnętrznej, broniący może opóźnić nieznacznie wyjście z wierzchołka, zabronione jest jednak całkowite blokowanie oraz hamowanie, w przypadku kolizji to broniący ponosi całkowitą odpowiedzialność.

5. Powroty na tor

5.1. W przypadku jakiegokolwiek powrotu na tor kierowca zobligowany jest do zachowania szczególnej ostrożności.

5.2. Powracając na tor spoza jego granic, wyznaczonych białymi liniami, kierowca musi się upewnić, że może tego dokonać nie powodując kolizji z bolidami znajdującymi się już na torze.

5.3. Powracając na tor będąc częściowo lub całkowicie zatrzymanym w jego granicach zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nagłych ruchów, których rezultatem mogłoby być przecięcie linii bolidów znajdujących się już na torze.

6. Samochód bezpieczeństwa i żółte flagi.

6.1. W przypadku pojawienia się na torze żółtej flagi obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania, a kierowcy zobowiązani są do zmniejszenia prędkości, lub potencjalnego zatrzymania, w celu zachowania bezpieczeństwa na torze. W kwalifikacjach kierowcy na okrążeniach czasowych muszą być przygotowani do odpuszczenia. Jeżeli do incydentu dochodzi pod żółtą flagą, osoba jadąca z tyłu może zostać ukarana.

6.2. Podczas przebywania na torze samochodu bezpieczeństwa kierowcy mają obowiązek zachować odpowiedni dystans i ostrożność. Niebezpieczne zachowanie / wyprzedzanie / kolizje będą karane.

6.3. Zyskiwanie pozycji pod SC / VSC / żółtą flagą, lub poprzez skrócenie trasy wymaga oddania pozycji w najbliższym możliwym momencie (np. po zakończeniu SC). Jeżeli kierowca nie odda pozycji otrzyma karę 5s za każdego wyprzedzonego kierowcę.

6.4. W sytuacji restartu, po zjechaniu samochodu bezpieczeństwa kierowca prowadzący, po rozpoczęciu przyspieszania nie ma prawa zahamować – będzie to karane przez administrację.

6.5. Jeżeli po zjeździe SC / Wyłączeniu VSC na torze zostaną żółte flagi – należy je respektować. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie zostaną wyłączone po przejechaniu 1 okrążenia. Wtedy zakładamy, że nastąpił błąd gry i wracamy do ścigania.

Ostatnia aktualizacja – 14.05.2021r.