Regulamin

Administracja Ligi

Dominik Stolarek (chiken)
Olgierd Strzelczyk (MrOnil)
Maciej Linowski (maclin)
Arkadiusz Ograbisz (aroslaw46)
Damian Szabunia (DeMiaNN)
Jakub Tomczyk (Kunanh)
Przemysław Dubowski (Dubi)

1. Ogólne

1.1 Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zaangażowanie w LPF. Udział w Lidze wiąże się ze znajomością oraz akceptacją regulaminu w całości.               

1.2 Regulamin może ulec zmianie w każdej chwili. Kierowcy są informowani o zmianach przez ogłoszenia na Discordzie.

1.3 Informacje o lidze dostępne są na stronie oraz Discordzie Ligi. Komunikaty będą odpowiednio oznaczane, a obowiązkiem każdego jest obserwowanie ich.

1.4 Komunikacja odbywa się na Discordzie.

1.5 W przypadku problemów ze zrozumieniem regulaminu lub ewentualnych zmian prosimy o kontakt.

1.6 Uczestnicząc w LPF uczestnik zgadza się na wykorzystanie materiałów z nim związanych w celach marketingowych.

2. Sesja wyścigowa

2.1 Wyścigi odbywają się według terminarza startów dostępnego na stronie.

2.2 Kierowcy mają obowiązek pojawić się na discordzie oraz w sesji minimum 5 minut przed planowanym startem wyścigu.

2.3 Wyścig rozpoczyna się o godzinie 20:00. Administracja może zmienić godzinę rozpoczęcia wyścigu odpowiednio wcześnie informując kierowców.

2.4 Nie przewidujemy opóźnienia startu sesji ze względu na nieobecność kierowcy.

2.5 Kierowca ma prawo dołączyć w trakcie kwalifikacji, jeśli gra umożliwi mu start.

2.6 W trakcie sesji kierowca jest zobowiązany do używania swojego oficjalnego pseudonimu. Start z nickiem niezgodnym z tabelą będzie uznany przez administrację za nieważny.

2.7 Gotowość w sesji zaznaczamy tylko kiedy dyrektor wyścigowy/administrator na to pozwoli.

2.8 Każdy z kierowców musi mieć ustawioną swoją telemetrię jako „Publiczna”.

2.9 Każdy kierowca w danym splicie musi mieć przypisany swój unikalny numer startowy (wyjątkiem są kierowcy Akademii, a także kierowcy rezerwowi, którzy będą mieli przydzielane numery odgórnie na dany wyścig).

2.10 W przypadku problemów technicznych związanych z sesją tzn. zglitchowana zmiana gospodarza lub całkowita desynchronizacja wyścig może zostać przerwany.

2.10.1 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało mniej niż 50% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to cała sesja zostaje anulowana i nie zostanie rozegrana ponownie. Zawodnikom nie zostaną przyznane punkty uwzględnione w punkcie 5.1.

2.10.2 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało więcej niż 50% ale mniej niż 75% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to wyścig zostaje uznany za ukończony, jednak zawodnikom zostaje przyznana połowa punktów, uwzględnionych w punkcie 5.1

2.10.3 Jeżeli wyścig zostaje przerwany i przejechane zostało co najmniej 75% całkowitego dystansu, liczonego do ostatniego pełnego okrążenia lidera, to wyścig zostaje uznany za ukończony, a zawodnikom przyznana zostaje pełna liczba punktów, uwzględniona w punkcie 5.1

3. Ustawienia sesji wyścigowej

Platformy: PC (Steam), PlayStation
Gra: F1 2021

Ustawienia ogólne:
Tryb gry: Nierankingowy
Bolidy: Oficjalne F1 2021
Rodzaj Treningu: Brak
Kwalifikacje: Pełne kwalifikacje tj. Q1 – 18 minut; Q2 – 15 minut; Q3 – 12 minut
Długość wyścigu: 50%
Rozpoczęcie wyścigu: Manualne
Okrążenie formujące: Włączone
Pogoda: Dynamiczna
Czas rozpoczęcia sesji: Oficjalny
Poziom kierowcy SI: 60
Osiągi samochodów: Równe
Reguła Parku Zamkniętego: Włączona
Kolizje: Włączone
Autopilot SI: Wyłączony
Wrażliwość bolidów na uszkodzenia: Standardowe*
Wpływ uszkodzeń na bolidy: Standardowe*
Własne ustawienia bolidu: Włączone
Samochód bezpieczeństwa: Standard*
Zasady i flagi: Włączone
Ścinanie zakrętów: Rygorystyczne
Dokładność prognoz pogody: Niedokładne
Typ nawierzchni: Realizm
Tryb powrotu: Brak
Mało paliwa: Trudny
Niebezpieczne wypuszczenie z boksu: Włączone


*możliwa korekta w trakcie sezonu


Dostępne asysty PC:
Split 1 – dostępna linia wyścigowa.
Split 2 – dostępna linia wyścigowa, średnia kontrola trakcji oraz ABS.
Split 3 – dostępna linia wyścigowa, średnia kontrola trakcji oraz ABS.
Split 4 – dostępna linia wyścigowa, średnia kontrola trakcji, ABS oraz automatyczna skrzynia biegów.
Akademia – dostępna linia wyścigowa, pełna kontrola trakcji, ABS oraz automatyczna skrzynia biegów.

Dostępne asysty PlayStation:
Split 1 – dostępna linia wyścigowa, średnia kontrola trakcji oraz ABS.
Akademia – dostępna linia wyścigowa, pełna kontrola trakcji, ABS oraz automatyczna skrzynia biegów.

4. Komunikacja

4.1 Wszelkie sprawy organizacyjne są przekazywane na Discordzie LPF.

4.2 Podczas kwalifikacji i wyścigu kierowcy mają obowiązek przebywać na kanale głosowym swojego zespołu na Discordzie Ligi Parc Fermé. Za nieobecność kierowca otrzyma karę 4 punktów karnych.

4.2.1 Przebywanie na kanale głosowym innego zespołu jest surowo zabronione i wiązać będzie się z dyskwalifikacją z danego wyścigu. W przypadku nieobecności na Discordzie jednego z kierowców, pojedynczy zawodnik może dołączyć do kanału głosowego innego zespołu, pod warunkiem wyrażenia ich zgody.

4.3 Zabroniona jest współpraca międzyzespołowa, polegająca na udzielaniu sobie szczegółowych informacji dotyczących strategii, wyścigu, a także zamiana pozycji na torze przez kierowców różnych zespołów.

4.4 Kierowca może wyznaczyć swojego inżyniera wyścigowego. Kierowcy z różnych Splitów mogą wyznaczyć tego samego inżyniera.

4.4.1 Wykorzystywanie uprawnień w celu wejścia na kanał głosowy innego zespołu w trakcie wyścigu jest zabronione i będzie wiązać się z usunięciem punktów zespołu z danego wyścigu.

5. Klasyfikacja

5.1  Punktacja:

  • 1. miejsce – 25 pkt
  • 2. miejsce – 18 pkt
  • 3. miejsce – 15 pkt
  • 4. miejsce – 12 pkt
  • 5. miejsce – 10 pkt
  • 6. miejsce – 8 pkt
  • 7. miejsce – 6 pkt
  • 8. miejsce – 4 pkt
  • 9. miejsce – 2 pkt
  • 10. miejsce – 1 pkt

+ Najszybsze okrążenie wyścigu – 1 pkt (warunkiem otrzymania jest skończenie wyścigu na punktowanej pozycji)

5.2  Aby kierowca został sklasyfikowany musi przejechać 90% dystansu wyścigu.

5.3  Duch kierowcy nie jest uwzględniany w wynikach. Moment, w którym kierowca opuszcza sesję jest równoważny z nieukończeniem wyścigu. Wyjątkiem jest powrót i ukończenie wyścigu.

5.4 Kierowca może zostać przesunięty pomiędzy splitami bez wymaganej zgody do 5. wyścigu sezonu włącznie (w przypadku wybitnie zauważalnej różnicy w tempie, termin ten może ulec przesunięciu).

6. Kary i zasady

6.1 Rozpatrywaniem skarg, a także przewinień niezauważonych przez grę zajmują się osoby wybrane spośród społeczności oznaczone jako „Sędzia”.

6.2 Kierowca ma obowiązek wykonania, otrzymanej po werdykcie, kary wykluczenia z kwalifikacji w pierwszym wyścigu, w którym się pojawi.

6.3 W przypadku zaistnienia sprawy niezapisanej w Regulaminie Administracja ma prawo postąpić tak, jak uzna za stosowne.

6.4 Kierowca może zostać wpisany na czarną listę, co skutkuje zakazem występów w obecnym oraz kolejnym sezonie.

6.5 W przypadku licznych zgłoszeń na problemy z połączeniem któregoś z kierowców, zostaje on wpisany na listę laggerów i nałożony zostaje na niego limit 3 wyścigów, podczas których jego jazda będzie monitorowana. Jeżeli nie zostanie zauważona poprawa, kierowca zostaje skreślony z listy uczestników.

7. Rodzaje kar

7.1 Kara sekundowa – dodawana do końcowego czasu wyścigu w którym wydarzył się incydent. 

7.2 Race Ban – zakaz startu w kolejnym wyścigu, otrzymywany za wybitnie rażące wykroczenia.

7.3 Dyskwalifikacja z wyścigu – otrzymywana za rażące zachowanie i dotycząca przejechanego wyścigu.

7.4 Dyskwalifikacja z całego sezonu – rażące zachowania.

7.5 Punkty karne – nadawane wraz z karami czasowymi bądź osobno.

7.5.1 Otrzymanie 8 punktów karnych skutkuje wykluczeniem z kwalifikacji oraz ostrzeżeniem.

7.5.2 Otrzymanie kary wykluczenia z kwalifikacji oznacza kategoryczny zakaz wyjazdu na tor podczas ich trwania.

7.5.3 Kierowca ma obowiązek wykonania kary wykluczenia z kwalifikacji w pierwszym wyścigu, w którym się pojawi.

7.5.4 Każde ostrzeżenie zmniejsza limit punktów karnych skutkujących wykluczeniem z oraz ostrzeżeniem kwalifikacji o 1. Przykładowo – pierwsze ostrzeżenie gracz otrzymuje po 8 punktach karnych, drugie ostrzeżenie gracz otrzymuje po 7 punktach karnych itd.

7.5.5 Do momentu otrzymania 1 ostrzeżenia punkty karne usuwane są po siedmiu wyścigach.

7.5.6 Otrzymanie 15 punktów karnych (drugiego ostrzeżenia) skutkuje wykluczeniem z następnego wyścigu.

7.5.7 Otrzymanie 21 punktów karnych (trzy ostrzeżenia) jest równoznaczne z wykluczeniem z ligi.

7.6 Niestosowanie się do nakładanych kar może skutkować wykluczeniem z ligi.

7.7 Otrzymanie 8 punktów karnych (jedno ostrzeżenie) jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału w wyścigach wyższego Splitu jako rezerwa na okres 4 wyścigów.

7.8 W przypadku nieukończenia wyścigu kara czasowa zostaje zamieniona na dodatkowy punkt karny.

8. Skargi

8.1  Kierowca ma prawo do wniesienia skargi na sytuację, która według niego nie była zgodna z regulaminem oraz z zasadami jazdy po torze. Skargi składane są na kanale tekstowym #Skargi na oficjalnym Discordzie LPF, stosując udostępniony formularz.

8.1.2 Odwołania składane są na kanale tekstowym #Skargi na oficjalnym Discordzie LPF, z użyciem funkcji “Kopiuj link z wiadomością” na skardze od której pisane jest odwołanie.

8.1.3 Skargi wrzucane razem z dłuższym materiałem (np. zapis całego wyścigu na YouTube) muszą posiadać w linku odnośnik do konkretnego momentu, z ang. timestamp. Skargi nie posiadające takiego odnośnika mogą zostać nierozpatrzone.

8.2 Kierowca może zgłosić skargę do 24 godzin od momentu zakończenia wyścigu.

8.3 Werdykty Splitu 1 i Splitu 2 ogłaszane są najpóźniej w czwartek w godzinach wieczornych, natomiast Splitu 3, Splitu 4 i Akademii najpóźniej w sobotę w godzinach wieczornych.

8.4 Kierowca może wnieść odwołanie od werdyktu. Może to uczynić do 24h od ogłoszenia werdyktu przez administrację. Decyzje odnośnie odwołań będą publikowane przed rozpoczęciem kolejnego tygodnia wyścigowego.

8.5 W przypadku jakichkolwiek prób wpływania na decyzję sędziów, dana skarga lub odwołanie zostanie odrzucone a gracz otrzyma ostrzeżenie.

9. Zachowanie publiczne

9.1 Mile widziane jest promowanie Ligi na różnych Social Mediach.

9.2 Niedopuszczalne jest obrażanie jakiegokolwiek uczestnika Ligi.

9.3 Publiczny wulgarny stosunek może wiązać się z wykluczeniem lub zawieszeniem kierowcy w startach.

10. Obecności

10.1 Kierowca ma obowiązek zgłosić swoją obecność oraz planowaną nieobecność. Obecność/nieobecność zgłaszamy pod postem bota, na kanale obecności danego splitu, maksymalnie do 24h przed rozpoczęciem wyścigu.

10.2 Zaznaczenie obecności/nieobecności jest ostateczne.

10.3 Niezgłoszenie nieobecności skutkuje 5 punktami karnymi.

10.4 Częste nieobecności skutkują wykluczeniem kierowcy ze startów. Po 5 nieobecnościach łącznie (lub 3 z rzędu) w sezonie gracz zostaje automatycznie wykluczony z ligi.

10.4.1 Planowane nieobecności długoterminowe można zgłaszać do Administracji. Nie będą się wtedy wliczać do łącznej dopuszczalnej sumy.

10.5 W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z administracją, podając uzasadnioną przyczynę nieobecności.


Zasady jazdy

1. Zasady ogólne

1.1 Kierowcy zobowiązani są zachować kulturę podczas wyścigu.

1.2 Celowe rozbijanie się jest zabronione.

1.3 Samosąd na torze jest zabroniony.

1.4 Za utrudnienie wykonywania okrążenia kwalifikacyjnego podczas sesji kwalifikacyjnej kierowca otrzyma 2 punkty karne.

1.5 Wjeżdżając na tor z alei serwisowej lub zjeżdżając do niej, kierowcy muszą zachować ostrożność, a podczas kwalifikacji być przygotowanym do ustąpienia miejsca kierowcom już na torze się znajdującym.

1.6 Zjeżdżając i wyjeżdżając z alei serwisowej kierowcy muszą stosować się do limitów wyznaczonych przez dyrekcję wyścigową podczas briefingu przed wyścigiem. Za niestosowne zachowanie kierowca otrzyma karę czasową 5s oraz 1 punkt karny.

1.7 Zabronione jest nagłe, nieuzasadnione hamowanie podczas jazdy. Każdy spowodowany z tego powodu wypadek będzie surowo karany.

1.8 Wszystkie manewry wyprzedzania muszą odbywać się na torze (w limitach toru wyznaczonych przez dyrekcję wyścigu). Nie więcej niż dwa koła mogą znajdować się poza torem w momencie wyprzedzania.

1.9 Podczas okrążenia formującego kierowcy mogą utrzymywać dystans maksymalnie 10 bolidów długości do samochodu przed nim.

1.10 Za niestosowne zachowanie podczas okrążenia formującego (wyprzedzanie, niebezpieczna jazda, kolizja) kierowca może zostać ukarany punktami karnymi i/lub karą czasową.

1.11 Wszelkie przejawy niesportowego zachowania będą spotykać się z karą dyskwalifikacji z danego wyścigu, odebraniem punktów zespołowych oraz punktami karnymi.

1.12 Kierowca dublowany (niebieska flaga) zobowiązany jest przepuścić szybszy bolid na przestrzeni trzech zakrętów.

1.13  Opuszczenie sesji wyścigu w inny sposób niż w pit lane jest zabronione, pod karą wykluczenia z kwalifikacji do następnego wyścigu.

1.14  Zabronione jest używanie funkcji ,,Powrót na tor”.

1.15 Wykorzystywanie błędów gry jest zabronione i wiązać się będzie z dyskwalifikacją z danego wyścigu.

1.16 Zabronione jest celowe ścinanie zakrętów w trakcie kwalifikacji.

1.17 Omawiana w kolejnych punktach “znacząca część bolidu z tyłu” stanowi przynajmniej jego przednie skrzydło.

1.18 Omawiany w kolejnych punktach incydent oznacza sytuację kontaktową, w której jeden kierowca wymusza na drugim znaczącą korektę toru jazdy, nagłe zahamowanie lub spowodowanie uszkodzeń.

2. Proste

2.1 Samochód jadący na prostej ma prawo do wykorzystania całego dostępnego toru, mieszcząc się pomiędzy białymi liniami.

2.2 Kierowca broniący się ma prawo do wykonania jednego ruchu na prostej, w dowolnym kierunku z zastrzeżeniem, że nie będzie to ruch nagły i obok niego nie znajduje się znacząca część bolidu z tyłu.

2.3 Zabronione jest wykonywanie więcej niż jednego ruchu. Zachowanie takie określane zostaje jako weaving (z ang. falowanie), które będzie surowo karane.

2.4 Jeżeli dwa bolidy jadą obok siebie, tj. znacząca część bolidu z tyłu znajduje się na wysokości tylnej osi bolidu z przodu, kierowca z przodu jest uprawniony do wykonania jednej zmiany kierunku w celu obrony pozycji z zastrzeżeniem, że nie będzie to ruch nagły, a także z zachowaniem miejsca dla samochodu z tyłu.

2.5 Kierowca z przodu ma prawo do nieznacznej korekcji swojego toru jazdy (więcej niż jeden ruch) jeżeli jest to wymagane do bezpiecznego pokonania np. łuku.

3. Strefy hamowania oraz strefy skrętu

3.1 Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nagłych zmian kierunku w strefie hamowania do zakrętu, dozwolona jest jednak nieznaczna korekcja toru jazdy, z zastrzeżeniem, że w przypadku takiego powrotu na linię wyścigową należy zostawić miejsce na szerokość jednego bolidu pomiędzy bolidem, a krawędzią toru.

3.2 Jeżeli znacząca część bolidu z tyłu znajduje się na wysokości tylnej osi bolidu z przodu kierowca broniący ma obowiązek zostawienia miejsca pomiędzy białymi liniami na torze, przynajmniej na szerokość jednego bolidu.

3.3 Zabronione jest jakiekolwiek wypychanie bolidu atakującego/broniącego poza tor.

3.4 Samochód z tyłu musi zachować należytą ostrożność aby nie spowodować kolizji z samochodem z przodu.

4. Wierzchołki zakrętów

4.1 Do wierzchołka zakrętu ma prawo kierowca który wypracował sobie należytą przewagę tzn. znacząca część bolidu z tyłu znajduje się przynajmniej na wysokości tylnej osi bolidu z przodu.

4.2 Ataki przeprowadzane bez wypracowanej przewagi tzw. dive-bomb, nie są zabronione jednak w przypadku jakiegokolwiek incydentu to kierowca atakujący ponosi całkowitą odpowiedzialność.

4.3 Atakowanie po wewnętrznej zakrętu:

4.3.1 Jeżeli zbliżając się do wierzchołka zakrętu, bolid po wewnętrznej znajduje się przynajmniej w połowie dlugości bolidu po zewnętrznej jest uprawniony do miejsca w wierzchołku. W przypadku kolizji winę za zajście poniesie bolid po zewnętrznej.

4.3.2 Jeżeli zbliżając się do wierzchołka zakrętu, bolid po wewnętrznej znajduje się mniej niż w połowie długości bolidu po zewnętrznej nie jest uprawniony do miejsca w wierzchołku. Jest zobligowany do odpuszczenia aby umożliwić kierowcy po zewnętrznej swobodny przejazd. W przypadku kolizji winę za zajście poniesie bolid po wewnętrznej.

4.4 Atakowanie po zewnętrznej zakrętu:

4.4.1 Jeżeli na wyjściu z zakrętu bolid po zewnętrznej jest przynajmniej w połowie długości bolidu po wewnętrznej , to kierowca znajdujący się po wewnętrznej jest zobligowany do zostawienia miejsca na torze bolidowi po zewnętrznej.

4.4.2 Jeżeli na wyjściu z zakrętu bolid po zewnętrznej jest mniej niż w połowie długości bolidu po wewnętrznej , to kierowca znajdujący się po zewnętrznej jest zobligowany do odpuszczenia gazu i zostawieniu miejsca bolidowi po wewnętrznej.

4.5 W przypadku ataku typu switch-back, np. atak z zewnętrznej do wewnętrznej, broniący może opóźnić nieznacznie wyjście z wierzchołka, zabronione jest jednak całkowite blokowanie oraz hamowanie, w przypadku kolizji to broniący ponosi całkowitą odpowiedzialność.

4.6 W przypadku incydentu bez jednoznacznej winy, zostanie on uznany za Racing Incident.

5. Powroty na tor

5.1 W przypadku jakiegokolwiek powrotu na tor kierowca zobligowany jest do zachowania szczególnej ostrożności.

5.2 Powracając na tor spoza jego granic, wyznaczonych białymi liniami, kierowca musi się upewnić, że może tego dokonać nie powodując kolizji z bolidami znajdującymi się już na torze.

5.3 Powracając na tor będąc częściowo lub całkowicie zatrzymanym w jego granicach zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek nagłych ruchów, których rezultatem mogłoby być przecięcie linii bolidów znajdujących się już na torze.

6. Samochód bezpieczeństwa i żółte flagi.

6.1 W przypadku pojawienia się na torze żółtej flagi obowiązuje całkowity zakaz wyprzedzania, a kierowcy zobowiązani są do zmniejszenia prędkości, lub potencjalnego zatrzymania, w celu zachowania bezpieczeństwa na torze. W kwalifikacjach kierowcy na okrążeniach czasowych muszą być przygotowani do odpuszczenia. Jeżeli do incydentu dochodzi pod żółtą flagą, osoba jadąca z tyłu może zostać ukarana.

6.2 Podczas przebywania na torze samochodu bezpieczeństwa kierowcy mają obowiązek zachować odpowiedni dystans (maksymalnie 10 bolidów długości do samochodu przed nim) i ostrożność. Niebezpieczne zachowanie / wyprzedzanie / kolizje / nadmiernie wolna jazda (w zależności od sytuacji na torze) będą karane.

6.3 Zyskiwanie pozycji pod SC / VSC / żółtą flagą, lub poprzez skrócenie trasy wymaga oddania pozycji w najbliższym możliwym momencie (np. po zakończeniu SC). Jeżeli kierowca nie odda pozycji otrzyma karę 5s za każdego wyprzedzonego kierowcę.

6.4 W sytuacji restartu, po zjechaniu samochodu bezpieczeństwa kierowca prowadzący, po rozpoczęciu przyspieszania nie ma prawa zahamować – będzie to karane przez administrację.

6.5 Podczas restartu wyprzedzanie przed linią start/meta jest zabronione.

6.6 Jeżeli po zjeździe SC / Wyłączeniu VSC na torze zostaną żółte flagi – należy je respektować. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nie zostaną wyłączone po przejechaniu 1 okrążenia. Wtedy zakładamy, że nastąpił błąd gry i wracamy do ścigania.

Ostatnia aktualizacja – 06.01.2021r.